Du er her

Redusert levetid for barn med depresjon

Deprimerte barn og unge har høyere risiko enn ikke- deprimerte for å bli rammet av somatisk sykdom og få redusert levetid.

Det viser en omfattende observasjonsstudie gjennomført av forskere ved Karolinska Institutet. Studien ble publisert i JAMA Psychiatry online 9. desember 2020.

Til Karolinska Institutets nettside sier seniorforsker Sarah Bergen at funnene understreker hvor viktig det er at deprimerte barn og ungdommer får tidlig hjelp, og at helsepersonell er oppmerksomme på muligheten for å utvikle etterfølgende sykdommer.

Studien avdekket økt risiko for sykdommer som søvnforstyrrelser, diabetes 2 og nyre- og leversykdommer. Barna og ungdommene hadde også en markant høyere risiko for å rammes av skader, framfor alt selvskader, og en nesten seks ganger høyere risiko for å dø i tidlig alder enn ikke-deprimerte.

Studien avslørte også tydelige kjønnsskiller. Jenter hadde høyere risiko for skader og urinveis-, luftveis- og mage-tarminfeksjoner. Guttene løp høyere risiko for eksempelvis cøliaki, eksem og bindevevssykdommer.

Forskerne fulgte nesten 1,5 millioner gutter og jenter født i Sverige. Drøyt 37 000 var blitt diagnostisert for depresjon minst én gang mellom 5- og 19-årsalder. Da studien ble avsluttet, var personene mellom 17 og 31 år gamle.

Også tidligere studier har koblet depresjon hos unge til økt risiko for negative utfall som hjerte-karsykdom og tidlig død. Også angst og rusproblemer har vært koblet til depresjon.

Kilde: https://nyheter.ki.se/ungdomsdepression-kopp- lat-till-okad-risk-for-66-sjukdomar-och-fortida-dod

Kommenter denne artikkelen