Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
1. desember 2022

Lavterskeltilbud som enkelt bekrefter kjønn, er risikabelt når det gjeld sårbare barn og unge med høg forekomst av samsykelighet.* 

Marit Johanne Bruset. Foto: privat
Leder
Publisert
1. desember 2022

Å organisere psykisk helsetjenester etter metode slik helseministeren legger opp til, kan vise seg å bli en dårlig løsning for pasienter med sammensatte problemer.

Katharine C. Williams. Foto: Thomas Brun, NTB.
Debatt
Publisert
30. november 2022

Jeg har forslag til hvordan nyutdannede psykologer kan tas imot av spesialisthelsetjenesten på en måte som gjør at de ikke skremmes vekk for godt.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Felles henvisningsmottak
Publisert
29. november 2022

Vi frykter at Felles henvisningsmottak vil gjøre porten inn til behandling trangere, og at avtalespesialistene vil presses til å skrive ut pasienter før de er ferdigbehandlet.

KONTROLL: Dersom avtalespesialistene mister kontrollen over inntak til egen praksis, blir det vanskelig å forvalte behandleransvaret, skriver forfatterne Foto: Adobe Stock
Debatt
Publisert
28. november 2022

Hvilket ansvar tar vi som psykologer når vi vet at det som skjer i gatene og i fengslene i Iran, får konsekvenser også i Norge?

HØYT STRESSNIVÅ Iranere bosatt i Norge lever i konstant smerte, stress, uro, sorg og frykt for livet til sine kjære i Iran, skriver artikkelforfatteren. Foto: Associated Press / NTB Scanpix
Debatt
Publisert
28. november 2022

I møte med ekstra krevende pasienter holder du lenger med en egnet metode. Psykologer som trenger noe slikt når de skal behandle personlighetsforstyrrelse, kan ta kontakt med meg.

Aina Sundt Gullhaugen. Foto: Privat
Kronikk
Publisert
23. november 2022

Det var ikke den lave lønnen som gjorde meg syk eller fikk meg til å revurdere om jeg egnet meg som psykolog.*  

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
23. november 2022

Det skarpe lønnsskillet mellom to grupper i medlemsmassen, gir inntrykk av at Psykologforeningen ikke anerkjenner hvordan yngre psykologer står skulder ved skulder med spesialistene.

YPUs Helén Ingrid Andreassen mener lønnsskillet i Psykologforeningens medlemsmasse er altfor skarpt. Foto: Privat
Debatt
Publisert
21. november 2022

Alle medlemmer bør kunne stille til valg for politiske verv i Psykologforeningen, mener visepresidentkandidat Julius Okkenhaug. Her svarer han Sidsel Fjelltun som har etterlyst debatt om grenseoppgangen mellom sekretariatsansatte og politikere.

- Uavhengig av om jeg blir visepresident eller om jeg fortsetter som sekretariatsansatt, vil jeg selvsagt være lojal overfor politiske beslutninger, skriver Julius Okkenhaug. Foto: Akademikerne
Debatt
Publisert
21. november 2022

Undersøkelsen om hvordan ikke-spesialistene opplever sine lønns- og arbeidsforhold, bør brukes av Psykologforeningen når den i fremtiden diskuterer og beslutter sin lønnspolitikk, skriver visepresidentkandidat Hanne Indregard Lind.

Fotografi av Hanne Indregard Lind. Foto: Agnes Indregard

Sider