Du er her

Meninger

Kronikk
Publisert
2. januar 2024

Fagetisk råd presset frem fagetisk refleksjon uten at det var klart hvilken fagetisk retningslinje som var brutt.

Illustrasjon til kronikk i 1/2024. Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
2. januar 2024

Andre faggrupper kan utføre oppgaver som tradisjonelt oppfattes som eksklusive for psykologer. Men det krever en systematisk tilnærming.

Derfor
Publisert
2. januar 2024

Hvordan integrerer og anvender psykologer forskning i praksis? Du har kolleger som vil lese om dine erfaringer.

To sidestilte portretter av kvinner
Debatt
Publisert
20. desember 2023

Når Psykologforeningen først velger å engasjere seg politisk, bør ikke situasjonens kompleksitet tas i betraktning?

Collage
Artikkelkommentar
Publisert
14. desember 2023

Depressive lidelser er forbundet med nedsatt eksekutiv fungering. Likevel stiller mange behandlingstilnærminger krav til nettopp slik fungering.

Omslagsbilde av Psykologtidsskriftets temanummer desember 2023
Debatt
Publisert
14. desember 2023

Den danske regjering (Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre) har inngått en avtale med de øvrige partiene i Folketinget om å fremme barns interesser og velferd blant annet med å hindre og raskt slå ned på foreldresjikane og -fremmedgjøring.

Debatt
Publisert
1. desember 2023

Kognitive evnetester er treffsikre i ansettelsesprosesser, men kan slå uheldig ut for minoritetsgrupper og dermed undergrave mål om mangfold i arbeidslivet.

Mann som plukker eple fra tre
Debatt
Publisert
1. desember 2023

Hvordan skal vi bruke psykologene i psykisk helsevern best mulig? I sin kronikk i novemberutgaven genererer Brage Kraft og Joar Øveraas Halvorsen flere spørsmål enn svar.

Faksimile av kronikk fra novemberutgaven
Debatt
Publisert
1. desember 2023

Jeg husker knapt å ha møtt noen med Asperger som vil kalles noe annet.

Meninger
Publisert
1. desember 2023

Anders Malkomsens omtale av Viktor Frankls bruk av begrepet «mening» i novemberutgaven krever nyansering.

Mann som fjellklatrer

Sider