Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
17. juni 2024

Psykologer må stå opp mot urett for å bevare sin integritet.

Portrett av to kvinner mot lys bakgrunn
Debatt
Publisert
17. juni 2024

Psykologer må opprettholde en kritisk distanse til kunstig intelligens og ta ansvar for at intellektet ikke fremstilles underlegent i lys av ny teknologi.

Portrett av mann mot lys bakgrunn
Debatt
Publisert
11. juni 2024

Vår indre kritiker påvirkes av kulturen vi lever i.

Portrett av smilende kvinne mot naturbakgrunn
Debatt
Publisert
10. juni 2024

Systemets håpløshet må ikke skyves over på individet.

Portrett av smilende kvinne mot uklar naturbakgrunn
Debatt
Publisert
3. juni 2024

Stänicke og Viks innlegg sammenblander dessverre ulike argument. Kanskje vi kan få nøstet opp i de mest sentrale misforståelsene.

Portrett av mann
Nye stemmer
Publisert
31. mai 2024

I kriser må me våge å ha dei vanskelege samtalene med kvarandre.

Debatt
Publisert
31. mai 2024

Å tegne opp et sterkt skille mellom fakta og verdier i psykoterapi og klinisk praksis er problematisk.

Kronikk
Publisert
31. mai 2024

Pålagt medsignering på epikriser skaper flere problemer enn det løser.

Debatt
Publisert
30. mai 2024

Psykologisk behandling er mulig uten å vite noe om hjernen. Behandlingen skjer i miljøet ved å forholde seg til personen. Ingenting gjøres direkte med hjernen.

Portrett av mann med trær i bakgrunnen
Debatt
Publisert
22. mai 2024

Løsningen på eksistensielle og relasjonelle menneskelige vansker ligger ikke i å forstå eller påvirke hjernen.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn

Sider