Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
14. mai 2024

Kunnskapsutviklingen styrker vår forståelse og muliggjør målrettet behandling til traumatiserte.

Portrett av smilende kvinne mot hvit bakgrunn
Debatt
Publisert
14. mai 2024

Personer med flerkulturell bakgrunn kan bli usynliggjort og misforstått i terapi.

Debatt
Publisert
10. mai 2024

Utkast til ny veileder i psykisk helsearbeid for voksne setter oss tilbake i tid.

Portrett av smilende kvinne mot uklar naturbakgrunn
Debatt
Publisert
8. mai 2024

Psykologiens empiriske beskrivelser hjemsøkes av normativitet.

Portrett av mann
Debatt
Publisert
3. mai 2024

Utdanningen gir rikelig anledning til at deltagere kan ta opp vanskelige og kritiske spørsmål underveis.

Debatt
Publisert
2. mai 2024

Alle faggrupper er viktige i psykisk helsevern fordi vi besitter ulik kunnskap og erfaring om menneskers liv.

Portrett av smilende kvinne med blomstereng i bakgrunnen
Debatt
Publisert
30. april 2024

Noe må gjøres i Psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Systemet er i ferd med å kollapse. 

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Nye stemmer
Publisert
30. april 2024

Med dekning over hele landet har tilbudet nådd en sentral milepæl. Her er svar på vanlige spørsmål.

Kronikk
Publisert
30. april 2024

Psykologer må nå russen med kunnskap om faresignaler og konsekvenser av skadelig alkoholbruk.

Debatt
Publisert
29. april 2024

Når foreldrerollen blir belagt med kompetanse- og prestasjonskrav, kan det bidra til en utmattende frykt for å påføre barnet psykologisk og nevrologisk skade.

Tre portrettbilder av smilende kvinner

Sider