Du er her

Dekning av kursavgifter

Publisert
1. april 2004

Jeg har fått avslag på min søknad om å få dekket kursavgiften (24 000) til innføringssekvensen i spesialistutdanningen. Nå har jeg hørt at helseforetakene er pliktige til å betale spesialiseringen. Hvor står det?

Hilsen Håpefull

Dessverre har verken helseforetak eller andre arbeidsgivere plikt til å betale kursavgiftene. Den sentrale særavtalen gir psykologen en rett til å få dekket veiledningen. Avtalen ellers legger kraftige føringer til at spesialiseringen skal gjennomføres uten unødig opphold. Dette er en god intensjon, ettersom det gjennomsnittlig fremdeles tar rundt 11 år fra eksamen og til spesialistgodkjenning foreligger. Sykehusene har to primæroppgaver: Utrede og behandle pasienter og å utdanne spesialister av ulike profesjoner. Ha det derfor klart for deg at din spesialisering også er i sykehusets egeninteresse.

Noen arbeidsgivere synes det er en stor sum (!) å forplikte seg til når en søker om å få dekket hele innføringsprogrammet samlet. Du kan søke å få dekket en og en samling, etter hvert som de nærmer seg. Kanskje ting ordner seg underveis i løpet, innføringsprogrammet strekker seg jo over vel et år. Denne fremgangsmåten medfører imidlertid en risiko for at du selv må betale deler av kursavgiftene.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 4, 2004, side

Kommenter denne artikkelen