Du er her

Permisjon og kurs

Publisert
1. april 2004

Jeg er ute i betalt permisjon med omsorg for min fem måneder gamle datter. Innføringsprogrammet til spesialistutdanningen begynner noen måneder før jeg er tilbake i jobb. Da jeg ble ansatt i fjor, sa sjefen at det ble forventet at jeg raskt igangsatte spesialistutdanningen. Tror du jeg kan få arbeidsgiver til å betale kursene selv om jeg ikke er tilbake i jobb ennå?

Hilsen På Spranget

Det er ingenting som forbyr arbeidsgiver å dekke kurset ditt. All fornuft skulle tilsi at arbeidsgiver burde ha utbytte av at du nettopp nå begynner på innføringsprogrammet. Det blir mindre fravær fra jobb, siden du følger deler av kurset når du er i permisjon. Du bør derfor ikke nøle med å søke dekning av disse utgiftene. I muntlig form kan du fremheve hvilke fordeler det er for arbeidsgiver at dette påbegynnes nå.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 4, 2004, side

Kommenter denne artikkelen