Du er her

Tilsvar

Psykologtidsskriftet har gitt psykolog og førsteamanuensis ved Politihøgskolen Ellen Wessel anledning til å kommentere deler av innlegget ovenfor. Her er Wessels svar:

Publisert
6. mars 2018

«Min faglige kompetanse og erfaring var kjent for retten. Lagdommerne stilte aldri spørsmål ved min faglige kompetanse, som ble dokumentert i forkant av saken. Mitt mandat var todelt og godkjent av retten. Jeg forholdt meg til rammene gitt i mandatet. Den ene delen var identisk til mandatet til den rettsoppnevnte sakkyndige, og omhandlet behandlingen ved Bup. Det andre var en generell vitnepsykologisk redegjørelse. Min redegjørelse var i henhold til mandatet og den objektivitet og de retningslinjer som ligger i sakkyndigrollen. Jeg besvarte videre spesifikke spørsmål fra rettens aktører. Lagdommerne gav aldri uttrykk for at jeg beveget meg utenfor mitt mandat eller rolle som sakkyndig.

For ordens skyld: Jeg har fire års erfaring med barn og ungdom og har fått godkjent praksisen i min spesialitet. I 18 år har jeg hatt 30 prosent barn og ungdom i terapi.»

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 3, 2018, side

Kommenter denne artikkelen