Du er her

ELTE-studentene

Mulighet – Jeg har besluttet at de berørte ELTE-kandidatene skal tilbys et avgrenset opplegg med intensive samlinger og mulighet å arbeide på lisens mens de er under veiledning

Bente Høie til Helse-og omsorgsdepartementet.no 15. februar

Ikke påvist – Nå er de kompletterende tiltakene foreslått til ett års varighet. Problemet er imidlertid at de fortsatt forutsetter at ELTE-utdannelsen har vesentlige mangler i fag. Dette er mangler de ikke har klart å påvise.

Marianne Melgaard til Dagens Medisin 15. februar

Som sagt – Bent Høie har landet på det vi har hevdet hele tiden; at utdanningen i Budapest og Norge er likeverdig, men ett år kortere.

Per Andreas Bjørgan til Dagbladet 15. februar

Ingen automatikk – Studentene må i søknaden huke av for at de «er kjent med at støtte fra Lånekassen ikke automatisk medfører at jeg får autorisasjon i Norge, og at jeg selv må sette meg inn i kravene for å få autorisasjon etter fullført utdanning».

Hanne Bjertnes i Lånekassen til Dagens Medisin 16. februar

Finnmarksmuligheter – Dersom myndighetene åpner for å gi norske studenter fra Ungarn autorisasjon i Norge, kan dette gi muligheter for Finnmarks kommuner.

Leder for KS Finnmark, Kristina Hansen, til NRK Finnmark 17. februar

Angår mer ELTE-saken angår mer enn forbrukerbeskyttelse, elendig saksbehandling i Hdir, lobbying fra Psykologforeningen og arroganse og grådighet fra universitetene.

Arne Holte i Dagsavisen 19. februar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 3, 2018, side 207

Kommenter denne artikkelen