Du er her

Forskningsnotiser

Ny studie tyder på at ME-pasienter har en annerledes «kjemisk signatur» i blodet enn andre.

Kun to av ti utredet for kronisk utmattelsessyndrom/ME hadde diagnosen, viser en norsk studie.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 10, 2016, side 797

Kommenter denne artikkelen