Du er her

ME-pasienter har annerledes kjemisk blodmønster

Ny studie tyder på at ME-pasienter har en annerledes «kjemisk signatur» i blodet enn andre.

Personer med kronisk utmattelsessyndrom (ME) må gjerne vente i årevis før de får diagnosen, og det finnes i dag ingen enkel test for å finne ut om man har ME eller ikke. Nå har en ny studie oppdaget en slags «kjemisk signatur» for tilstanden, nærmere bestemt et sett av molekyler i blodet som er unikt for mennesker med ME.

Hvis denne kjemiske signaturen bekreftes av fremtidige studier, kan det bidra til å lette diagnosearbeidet for tilstanden. Videre studier av disse molekylene kan også være nyttig i behandlingsøyemed, mener forskerne som har gjennomført studien. For eksempel kan man studere om nivået av visse molekyler i blodet øker eller minsker etter en behandling, noe som igjen kan indikere om behandlingen virker eller ikke.

«Funnet av en objektiv kjemisk signatur bidrar til å fjerne diagnostisk usikkerhet [og] vil hjelpe klinikere å overvåke individuell respons på behandling», skrev forskerne i en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), som ble publisert i august.

I studien har forskerne analysert data fra 84 personer med ME og 39 personer uten tilstanden. De så på nivåene av mer enn 600 metabolitter i blodet, og forskerne fant mer enn 60 metabolitter som var forskjellige hos mennesker med ME sammenlignet med dem uten ME. Ofte var også metabolitt-nivået lavere hos ME-pasientene enn hos dem uten ME, ifølge studien. Dette tyder på at personer med ME hadde lavere nivå av metabolisme.

Studien ble gjort i California i USA. Større studier i andre geografiske områder er nødvendig for å bekrefte funnene, påpeker forskerne.

Kilde: http://www.huffingtonpost.com/entry/chronic-fatigue-syndrome-may-leave-a…

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 10, 2016, side

Kommenter denne artikkelen