Du er her

Ikke kronisk utmattelssyndrom allikevel

Kun to av ti utredet for kronisk utmattelsessyndrom/ME hadde diagnosen, viser en norsk studie.

Tidligere i år gjennomførte forskere ved Haukeland Universitetssjukehus en retrospektiv studie der de undersøkte data knyttet til 365 pasienter henvist for utredning av kronisk utmattelsessyndrom/ME ved Nevrologisk avdeling ved sykehuset.

Kun 13, 2 prosent av de henviste fikk diagnosen kronisk utmattelsessyndrom/ME. 4,9 prosent av pasientene fikk diagnosen postinfeksiøs utmattelse. Atter andre fikk diagnosen utbrenthet.

Nesten halvparten av de fikk diagnostisert en psykisk lidelse, som angst, depresjon, atferdsforstyrrelse eller personlighetsforstyrrelse. To av pasientene fikk stadfestet å ha en alvorlig somatisk sykdom.

– Er det noe vi ser, så er det at mange som henvises til utredning for ME har mye de sliter med, og hvor årsakene til fatigue er noe annet enn ME, uttaler professor og førsteforfatter Ole-Bjørn Tysnes til Dagens Medisin.

Tysnes ønsker ikke å gå inn i diskusjonen om ME er en fysisk eller psykisk lidelse, men understreker betydningen av at fastlegen gjør grundige undersøkelser av pasienten før vedkommende sendes videre til spesialisthelsetjenesten. Professoren trekker frem studiens positive budskap, nemlig at kun 20 prosent av den henviste fikk diagnosen kronisk utmattelsessyndrom.

Kilde: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/03/21/snaut-to-av-ti-utredet-f…

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 10, 2016, side

Kommenter denne artikkelen