Du er her

Forskingsnotiser

Publisert
6. november 2012

Vanen mange har med å legga mobiltelefonen på bordet kan forstyrra prosessen med å bygga nye sosiale relasjonar.

Lat att augo neste gong du skal fortelja om noko påfallande.

Ein ny langtidsstudie viser at tenåringar har godt av å vera saman med foreldra sine.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 11, 2012, side 1137

Kommenter denne artikkelen