Du er her

Forskningsnotiser

Forskningsnotiser
Publisert
6. november 2012

Vanen mange har med å legga mobiltelefonen på bordet kan forstyrra prosessen med å bygga nye sosiale relasjonar.

Forskningsnotiser
Publisert
6. november 2012

Lat att augo neste gong du skal fortelja om noko påfallande.

Forskningsnotiser
Publisert
6. november 2012

Ein ny langtidsstudie viser at tenåringar har godt av å vera saman med foreldra sine.

Forskningsnotiser
Publisert
6. november 2012
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2012

En ADHD-diagnose påvirker barns identitet og de sosiale relasjonene i familien, og medisinene gir bivirkninger.

Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2012
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2012