Du er her

Forskningsintervjuet

En kvalitetsbolig i et godt nabolag kan ha betydning for motivasjon til å komme ut av rusmisbruk og kriminalitet, viser en ny studie.

Fryktreaksjon i løpet av få millisekunder tyder på at ubevisste prosesser står bak.

Hvordan påvirkes den psykiske helsen hos barn i alderen 9–13 år?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side 1093

Kommenter denne artikkelen