Du er her

Kommunevalg for dummies

Mange sitter hjemme fordi de ikke vet nok. Ikke fordi de har psykiske problemer, mener Linda Øye.

Publisert
2. september 2015

– Jeg tenker at det ikke er lett for noen, ikke bare folk med psykososiale helseutfordringer, å sette seg inn i hva kommunevalget gjelder. Politikerne snakker ikke så folk flest forstår, sier Øye.

For å bøte på det publiserte hun halvannen måned før kommunevalget «Kommunevalg for dummies» på bloggen hun kaller «entittovergjerdet». Her kan man lese om hva kommuner bestemmer over, som barnehage, grunnskole, psykisk helse og kommunale boliger – og hva som ligger under staten. «Finn ut hva som er dine hjertesaker og hvilke partier som står for ditt syn lokalt», oppfordrer Øye. Den erfarne brukerpolitikeren gir også tips om hvordan en kan få direkte kontakt med lokale politikere.

– Du har selv flere ganger vært innlagt på døgnavdeling i psykisk helsevern. Hvordan ble det tilrettelagt for valgdeltakelse der?

– Slik jeg husker det, kom en ansatt inn og sa: «Det er valg i morgen. Vil du stemme?» De viktigste spørsmålet stilte hun ikke: Hva er du opptatt av i ditt liv? Hva ville du spurt en politiker om? Etter mitt syn går den aller viktigste tilretteleggingen ut på vekke motivasjonen for å stemme, sier Øye.

– Du er nestleder i Mental Helse, men foreningen sentralt har heller ikke gjort noe for mer tilrettelegging og informasjon om partienes politikk, for eksempel?

– Vi har sendt ut informasjon til lokallagene våre om hvilke saker vi har fokus på, for eksempel psykisk helse i skolen og sosial boligbygging.

Øye kommenterer ikke om hun er fornøyd med dette, men trekker entusiastisk frem Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Rogaland, som nå i august skal gjenta suksessen med folkemøte før valget. Her deltar representanter fra de fleste partiene som stiller til kommunevalget. Det er et åpent møte, hvor publikum kan utfordre dem i debatt om rehabilitering, skole, utdanning og arbeid. Flere lokalavdelinger i FFO inviterer til debattmøter, og også i Mental Helse lokalt finner vi noen slike arrangementer.

nina@psykologtidsskriftet.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 9, 2015, side

Kommenter denne artikkelen