Du er her

– Valgdeltakelse tenner håp

Autismeforeningen har en ildsjel som helt alene har lagd fengende og grundig valginformasjon til medlemmene.

Publisert
2. september 2015

Hvilket ansvar tar brukerforeningene selv for å engasjere sine medlemmer og gi dem kunnskap om kommunevalget 2015? Jeg har ikke funnet mange. Men så kom jeg over hjemmesiden til Autismeforeningens fylkeslag i Akershus. Her er det et vell av tilnærminger som skal gi kunnskap og vekke engasjement hos mennesker som ofte befinner seg i utkanten av samfunnsdebatt og politisk aktivisme. Lora Rypern er forfatteren. Helt frivillig og helt alene har hun samlet og tilrettelagt informasjon. Med det ønsker hun å sette medlemmene i stand til å ta informerte valg i tråd med sine interesser.

Når en deltar i valg, er man ikke bare en «bruker» eller en «omsorgstrengende». Valgdeltakelse åpner for innvirkning på ens egen livssituasjon på et annet nivå enn eksempelvis det å delta på møter om individuell plan, poengterer Rypern.

– Å delta i valg kan tenne håp for fremtida og være en motvekt mot følelsen av maktesløshet – både hos personer med og uten autismespekterdiagnose.

Det ville ikke vært nok å bare oppmuntre til valgdeltakelse hos personer med autisme/Asperger, forklarer hun. Mange har en høy terskel for å gjøre noe uvant, og trenger konkret informasjon om hvorfor det er viktig, og hva de skal gjøre.

– Støttepersoner har som regel ikke tid til å lete etter tilrettelagte valgressurser eller lage sine egne. Derfor tok jeg saken i egne hender.

Nytt i presentasjonen av årets valg er «Femten vanlige svar på hvorfor det er viktig å stemme». Leserne oppfordres til å teste ut hvilke svar som passer best for dem.

– Vi trenger å hjelpe potensielle velgere å oppdage hvorfor valgdeltakelse er viktig for akkurat dem, sier Rypern.

nina@psykologtidsskriftet.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 9, 2015, side

Kommenter denne artikkelen