Du er her

Lars Thorgaard: Relasjonsbehandling i psykiatrien (2006)

Fembindsverket er et «must» å lese for alle som jobber på døgnposter eller med psykose, skriver Linn Hamilton.

Publisert
2. september 2015

Min faglige favoritt er den danske psykiateren Lars Thorgaard. Han døde dessverre så altfor tidlig, men jeg har vært så heldig å oppleve flere av de mange forelesningene han holdt her i Norge, både gjennom sin tilknytning til The international society for the psychological treatments of schizophrenias and other psychoses (ISPS), Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (Seprep) og psykosefagmiljøet i Stavanger. Thorgaard beskrev sin dynamiske psykoseforståelse og var opptatt av vår rolle som relasjonsarbeidere, både gjeldende for psykoterapeuter og miljøterapeuter. Han hadde en fantastisk evne til å bevisstgjøre gjennom sitt – aldri tilfeldige – valg av ord. Han la eksempelvis vekt på betydningen av «sam»-ordene i god relasjonsbehandling, slik som samtale, og samhandling, samvær, og han var opptatt av hvordan bevare empatien i relasjonsbehandlingen. I en tale på engelsk åpnet han med å si «let us not talk about madness, let us talk about tenderness». Heldigvis har Thorgaard ikke forlatt oss tomhendte, men gitt oss en arv i form av sitt fembindsverk: «Relasjonsbehandling i psykiatrien». Verket utkom i 2006 og kan muligens ikke kalles en klassiker ennå, men det bør bli det! Inntil videre er det i hvert fall et «must» å lese for alle som jobber i døgnposter eller liknende, både for vår egen psykoseforståelse og utøvelse av relasjonsarbeid, og fordi vi har et psykologfaglig ansvar for den miljøterapien som gis.

Linn Hamilton utfordrer Marianne Kuvaas til å ta stafettpinnen videre

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 9, 2015, side 824

Kommenter denne artikkelen