Du er her

Blogg om klimapsykologi: talkingclimate.org

Det har vært vanlig å tro at alle de vitenskapelige fakta om klimaendringer er så overveldende at de til sammen taler for seg selv. Dessverre gjør de ikke det. Og de leder heller ikke til den type holdning og handling som klimaforskere og aktivister gjerne ville sett. Derfor har det blitt avgjørende å forstå – ikke bare klimasystemet selv – men også spesielt menneskers respons på klimavitenskapens funn og urovekkende prognoser.

I både England og USA fins det egne faggrupper ved universiteter (som Cardiff og East Anglia, samt Yale og Princeton i USA) i tillegg til stiftelser som fokuserer utelukkende på klimapsykologi. Et eksempel på det siste i UK er Climate Outreach and Informaction Network – COIN. Sentralt i COINs arbeid står psykologen Adam Corner, som er redaktør for bloggen og nettsiden www.talkingclimate.org. Grunnleggeren av COIN, George Marshall (forfatter av boken Don’t Even Think About It), publiserer også en del der.

Her fins oversikter over psykologisk forskning på klimakommunikasjon generelt, med en egen database over fagfellevurdert forskning. Det er også egne artikler om hvordan kommunisere usikkerhet, slik disse er brukt av det internasjonale klimapanelet, IPCC.

En egen guide (PDF) gir oversikt over forskning på hvordan fremme miljøvennlig atferd, særlig innenfor klima. Dette er et raskt voksende område for anvendt psykologi, svært viktig for vår kulturs fremtid og menneskeheten generelt. Som om sjelen kan reddes mens biosfæren går til grunne. Her er det fritt fram for norske psykologer til å hive seg med.

Anbefalt av Per Espen Stoknes, psykolog og førstelektor ved BI.

 

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 9, 2015, side 827

Kommenter denne artikkelen