Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
28. november 2023

På troverdig vis korrigerer Innføring i intensiv psykodynamisk korttidsterapi  oppfatningen av metoden som omnipotent og rigid.

Omslagsbilde av boken Innføring i ISTDP_Universitetsforlaget
Bokanmeldelse
Publisert
28. november 2023

Velkommen til en bok som viser hvordan emosjonsfokusert terapi kan tilpasses et stadig mer transdiagnostisk terapilandskap.

Omslagsbilde av boken Transdiagnotic Emotion Focued Therapy
Bokanmeldelse
Publisert
31. oktober 2023

De psykologiske sidene ved svangerskap, fødsel og barseltid har historisk sett fått lite fokus i psykologifeltet. Denne boken er med sin pasientnære tilnærming et oversiktlig og lettlest tilskudd til temaet.

Omslagsbilde av boken Psykisk helse i svangerskap og barseltid
Bokanmeldelse
Publisert
31. oktober 2023

Boken gir en omfattende og nyansert beskrivelse av kvalitet i psykisk helsevern, og lykkes i å presentere dilemmaene fagpersoner på alle nivåer står i, på en levende måte.

Omslag av boken Godt nok og bedre_Fagbokforlaget
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2023

Sosiologen Richard Reeves tar for seg en mannsrolle i endring, og hva vi kan gjøre for å hjelpe menn som strever.

Bilde av hvitt bokomslag med rød skrift
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2023

Det er lett å la seg overbevise av Vidar Husbys presentasjon av målbevisst ferdighetstrening – som samtidig understreker at det koster å utvikle seg.

Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2023

Pasientjournalen er både nyttig og nødvendig som arbeidsverktøy. Denne boka tilbyr bevisstgjøring, kunnskap og refleksjon rundt egen journalpraksis. 

Omslagsbilde av Pasientjournalen
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2023

Til tross for sitt gode utgangspunkt mislykkes dessverre Erik Falkum ganske ettertrykkelig i sin nye bok om grunnlagsproblemer i psykisk helsevern.

Omslagsbilde av boken Hva er psykiatri_Om fagets grunnlagsspørsmål
Bokanmeldelse
Publisert
30. juni 2023

Dissosiasjon er i sentrum i Joyanna Silbergs nyttige bok, som gir støtte i et vanskelig landskap.

Omslagsbilde av boken The Child Survivor
Bokanmeldelse
Publisert
30. juni 2023

Boken er et kjærkomment tilskudd på veien til et behandlingstilbud for mennesker med overspisingslidelse. Her trenger vi å mobilisere.

Omslagsbilde av boken BED - en lærebog om Binge Eating Disorder

Sider