Du er her

Ferskvare

Ny epoke

Nye psykoaktive stoffer markerer et helt nytt kapittel i vår rusmiddelhistorie, ifølge Anne Line Bretteville-Jensen og Ola Røed Bilgrei ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) som har redigert Nye psykoaktive stoffer. En rusmiddelrevolusjon? (Universitetsforlaget). For å gi en oppdatert beskrivelse av dette nye fenomenet, har de samlet bidragsytere med bakgrunn fra toksikologi, økonomi, sosiologi, psykologi, psykiatri, jus, kjemi og helsefag, pluss fagpersoner fra Toll- og avgiftsetaten og Kripos. (640)

Forbedringsstress

Daglig fores vi med råd, formaninger og løsninger på hvordan vi skal bli den beste utgaven av oss selv. Alt fra coacher og marinejegere til eventyrere og selvhjelpsguruer fremmer dette budskapet – som de selvsagt også har utviklet botemidler mot. Kan det være slik at stresset som denne forbedringsindustrien påtvinger oss etter å jage etter våre beste selv, ødelegger mulighetene for å bli det? spør Hans Erik Næss i Forbedringsindustrien, utgitt på Cappelen Damm.

Hjemme?

I boka Er du hjemme? Hvordan ungdom opplever å bli plassert i nye hjem (Fagbokforlaget) presenterer Wenche Hovland og Lin Iren Giske Andersen forskningsresultatene i Hovlands ph.d.-avhandling Transittliv i barnevernets regi, der ungdommer var både medforskere og informanter. Ungdom som har bodd i blant annet fosterhjem, institusjoner, hybel med tilsyn eller i fosterfamilie, forteller med egne ord om oppvekst, tilhørighet og hverdagsliv.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 9, 2016, side 761

Kommenter denne artikkelen