Du er her

Et lite hjertesukk til Bent Høie

Helseministeren etterlyser flere psykologer og helsesøstre i kommunene. Samtidig kuttes det i videre- og etterutdanningsprogramene førstelinjen trenger.

Publisert
2. september 2016

HELSEPOLITIKK

MED UTGANGSPUNKT I TV-serien «Jeg mot meg» skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie klokt om psykisk helse blant unge i juliutgaven av Psykologtidsskriftet. Han mener at det trengs flere fagfolk i kommunene og forteller om et initiativ for å lovfeste at det skal være psykolog og helsesøster i alle kommuner. Lovforslaget har min fulle støtte. Men denne typen førstelinjearbeid er utfordrende, og både psykologer og helsesøstre trenger videre- og etterutdanning.

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA) har, i likhet med de fleste psykoterapiinstituttene, i år fått redusert tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet. TV-serien «Jeg mot meg» illustrerte kraften og mulighetene som ligger i gruppeformatet. Gruppeterapi er effektivt, men også vanskelig og må læres. Skal kommunene ha et kvalifisert tilbud innen psykisk helse, må satsing på ett område ikke uthules av nedskjæringer på andre.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 9, 2016, side 753

Kommenter denne artikkelen