Du er her

Rus

Generasjonskløft: For 30 år siden snakket man ikke om narkotika som ulike rusmidler. På den tid var alle ruserfaringer ansett som negative. Slik er det ikke lenger. Slike forenklinger har blitt nyansert av kilder den eldre generasjon ikke hadde tilgang til. Men de eldre bytter ikke strategi. I norsk politikk er det ungdomspartiene som vil endre ruspolitikken.

Jon F. Olsen i Bergens Tidende 13. august

Forebygging: Forebygging av rusproblemer handler sjeldent om rus, og god rusbehandling er mye mer enn behandling av en ruslidelse. Felles for gode tiltak er at de fokuserer på inkludering og at vi alle har et grunnleggende behov for å få delta i et fellesskap.

Kari Lossius i Bergens Tidende 17. august

Eldrerus: Helsevesenet tar ikke konsekvensene av samtidig bruk av alkohol og legemidler hos eldre tilstrekkelig på alvor. Det er ingen tvil om at kunnskapshullene hos de ansatte i helsevesenet må tettes igjen.

Inger Christin Torp i LO-Aktuelt 17. august

Narkotrend: Både i Europa og i Norge samt i Bergen kommer de nye narkotikatrendene nå for fullt og i et omfang som ikke lenger kan gi mulighet for dagens politikere å lukke øynene. Slik gårsdagens politikere gjorde, og derfor stadig kom på etterskudd både med forebygging og rusbehandling.

Erling Pedersen i Bergensavisen 18. august

Foreldrefyll: Å drikke seg full foran barn er det som fordømmes aller mest i undersøkelsen til Bufdir om foreldres oppførsel overfor barn. I motsatt ende havner det å ta seg et glass vin eller øl i samvær med barn.

Aftenposten, 20. august

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 9, 2016, side 751

Kommenter denne artikkelen