Du er her

Programmert forskning

Liten rolle Hovedinntrykket er likevel at kvalitativ forskning har en lite fremtredende rolle i moderne psykologi. Kan metodeutvikling bidra til revitalisering?

Pål Kraft i Morgenbladet 20. januar

Relevans? På hvilken måte er aktivering av venstre prefrontale cortex mer relevant for livskvalitet enn folks egne oppfatninger av hvordan de har det?

Kristin Buvik og kolleger i Morgenbladet 27. januar

Eksludert Når Pål Kraft svinger sin pisk over kvalitativ metode en bloc og deler sine bedrevitenskapelige betraktninger om psykologi, står han i fare for å framstå som akademisk selvforsynt, ekskluderende og proteksjonistisk.

Rolf Markussen og Geir Wackers i Morgenbladet 3. februar

Mening Vi er overbevist om at innsikten psykologiens stamfar Wilhelm Wundt la til grunn vil stå seg i overskuelig framtid: Den kvalitative psykologien trengs for å forstå mennesket som et meningsskapende vesen.

Agnes Andenæs og kolleger i Morgenbladet 3. februar

Markedstenkning Tanken er at de beste forskningsmiljøene vinner midlene. Realiteten er imidlertid en annen: Forskningssatsingen er utmeislet i programmer som gjør at det allerede langt på vei er bestemt på forhånd hvem som vinner.

Erik Stänicke og Arne Johan Vetlesen i Aftenposten 7. februar

Få søknader – Kvalitativ forskning er viktig og verdifull på bestemte områder og i bestemte problemstillinger. Men når Forskningsrådet bevilger lite til kvalitativ forskning, henger det først og fremst sammen med at det kommer få søknader.

Pål Kraft til Morgenbladet 17. februar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 3, 2017, side 315

Kommenter denne artikkelen