Du er her

Demokrati i Psykologforeningen

Psykologforeningen har mer å gå på i sin demokratiutøvelse

Publisert
1. mars 2017

PSYKOLOGFORENINGEN

I ETTERKANT AV innlegget «Arbeidsliste for Psykologforeningens nye sentralstyre» av Arne Holen i januarutgaven og president Tor Levin Hoffgårds svar «Demokratidebatt på sviktende grunnlag» i februar, ønsker Oslo lokalavdeling av Psykologforeningen å oppklare vårt bidrag til demokratidebatten.

Ifølge normalvedtektene for lokalavdelingene i Norsk psykologforening skal lokalavdelingene:

  • Holde seg à jour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte saker som sentralstyret og landsmøtet i Norsk psykologforening arbeider med.
  • Sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor sentralstyret og landsmøtet.

Oslo lokalavdeling spurte sentralstyret på Landsmøtet 2016 om hvordan samarbeidet skal se ut i praksis. I våre undersøkelser har vi funnet ut at referatene fra sentralstyremøtene ikke har blitt publisert når de skal, og de er ikke ment å være informative. Videre er sakspapirene til sentralstyremøtene ofte på over 100 sider og foreligger i beste fall få dager før det fattes vedtak. (I februar 2017 ble sakspapirene publisert samme dag som møtet var.) Vi tror sentralstyret og sekretariatet kan gjøre dette bedre, og med det gjøre oss bedre i stand til å delta i demokratiutøvelsen i foreningen.

Det er sikkert mange måter lokalavdelingene og sentralstyret kan samarbeide bedre på. Oslo lokalavdeling håper at vårt ønske om hjelp til å omsette vedtektene i konkret praksis kan falle i god jord hos sentralstyret. Vi håper at sentralstyret vil komme oss i møte i tiden fremover slik at vi klarer å overholde våre plikter overfor medlemmene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 3, 2017, side 312

Kommenter denne artikkelen