Du er her

Går gjennom egen virksomhet på nytt

ORGANISERING Interne psykologklinikker ved de ulike universitetetene organiserer seg ulikt. I Bergen skal institutt for klinisk psykologi flytte til denne helseklyngen som er under oppføring. Her vil instituttet samarbeide tett med kommunale lavterskeltilbud. Illustrasjon: Studio Gohde/B+B Arkitekter

Lovbruddene ved internklinikken på Psykologisk institutt i Oslo gjør at andre universitetsklinikker tar en gjennomgang av egne rutiner.

Publisert
6. november 2017

– Vi har hatt en fordel av at vi ble etablert når det var et temmelig tydelig helserettslig lovverk rundt oss.

For et år siden ble det avdekket mangler knyttet til datasikkerhet ved internklinikken i Bergen. Nå går de gjennom egne rutiner på nytt etter Kluge-rapporten.

Den psykologiske internklinikken ved NTNU mener å ha det meste på stell.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 11, 2017, side 1059-1063

Kommenter denne artikkelen