Du er her

Små justeringer

Den psykologiske internklinikken ved NTNU mener å ha det meste på stell.

Publisert
6. november 2017

MARIT REITAN, dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU i Trondheim, skriver i en e-post til Psykologtidsskriftet at de har gjennomgått Kluges rapport, og at de vil gjøre noen mindre endringer:

– Vi vurderer at vår virksomhet i er i henhold til kravene i lovverket med unntak av et komplett skriftliggjort styringssystem og skjema for melding av klage som vi skal ha på plass i løpet av 14 dager, skriver Reitan.

– Hvem er formelt sett øverste ansvarlig for helsehjelpen som gis ved internklinikken deres?

– Rektor har det øverste ansvaret for all virksomhet ved NTNU, inkludert ansvar for helsehjelpen som gis ved internklinikken. Ansvaret for den faglige aktiviteten er delegert til fakultetene, ved dekanene, innenfor fakultetenes fagområder.

– Er lov om spesialisthelsetjenester relevant hos dere?

– Etter vår oppfatning av gjeldende rett er den ikke det. Vi registrerer at ulike juridiske fagmiljøer legger ulike fortolkninger til grunn når det gjelder relevansen av dette lovverket for ulike virksomheter, og vi avventer at myndighetene oppklarer eventuelle uklarheter knyttet til dette.

– Kan ansatte ved instituttet drive privatpraksis i universitetets lokaler?

– Ved NTNU drives det overhodet ikke privatpraksis i universitetets klinikker, skriver Reitan.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 11, 2017, side

Kommenter denne artikkelen