Du er her

Vel å merke

De sentrale delene av lønnsoppgjørene er avsluttet. Rammene for årets lønnsoppgjør er relativt omfattende.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side 907

Kommenter denne artikkelen