Du er her

Vi vil styrke samfunnsansvaret

Ved inngåelse av nye avtaler om økonomiske medlemsfordeler er samfunnsansvar ett av vurderingskriteriene.

Det er fint at klimautvalget i Psykologforeningen gjennom sitt innlegg bidrar til å sette fokus på samfunnsansvar generelt og Danske Banks arbeid med samfunnsansvar spesielt.

Dette er et pågående arbeid for oss også, så dette bidraget er således positivt og velkomment. Vi er i samme båt, og vi har de samme interesser.

Tommy Sotkajærvi og Tuva Bræin savner informasjon om hvordan vi konkret jobber med å følge opp egne ambisjoner om «å påvirke samarbeidspartnere til å tilstrebe samfunnsansvarlige valg, og velge samarbeidspartnere som setter bærekraft høyt».

Vi er i samme båt, og vi har de samme interesser

Akademikerne Pluss arbeider konkret for at Danske Bank og andre tilbydere skal styrke sitt arbeid med samfunnsansvar. I forbindelse med reforhandling av avtalen for perioden 2019– 2022 sto vi overfor en omfattende oppmerksomhet knyttet til den hvitvaskingsskandalen som utspilte seg med utgangspunkt i Danske Banks estiske filial. Akademikerne Pluss sto sammen med foreningene bak et krav om opprydding for at vi skulle videreføre avtalen. Danske Bank håndterte dette på en slik måte at ingen av foreningene krevde at avtalen skulle avsluttes. Ved inngåelse av nye avtaler er samfunnsansvar ett av vurderingskriteriene.

På bankområdet er Etisk bankguide for oss et nyttig barometer på Danske Banks arbeid og et verktøy for oppfølging. Det jobbes aktivt med samfunnsansvar i Danske Bank, noe de selv svarer for i eget innlegg. Vi følger blant annet opp på den måten at vi gjør det vi kan for å påvirke banken til å prestere bedre på de måleparametre som Etisk bankguide har satt fokus på.

La meg gi et annet eksempel på hvordan vi jobber. Akademikerne Pluss har nettopp lansert en pensjonsavtale med Kron som leverandør. Medlemmer som plasserer sin pensjonskapital i standard investeringsprofil, velger trolig den mest samfunnsansvarlige investeringsprofilen i markedet, og som jobber aktivt for miljørettede investeringer. Man kan i tillegg ta ytterligere posisjon ved å forsterke grønnfargen.

Akademikerne Pluss er eid av medlemsforeningene i Akademikerne. La meg avslutningsvis legge til at vi skaper direkte møter mellom bankens nasjonale hovedansvarlige på dette området og den enkelte medlemsforening, inkludert Norsk psykologforening. Vi gjør dette for å gi foreningene anledning til å ha dialog med banken direkte og for å ivareta medlemmenes samfunnspolitiske og økonomisk interesser på best mulig måte.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 3, 2021, side 218

Kommenter denne artikkelen