Du er her

Mer enn ord og vidløftige ambisjoner

Det finnes mange måter å måle banker på. Etisk Bankguide er én og har sine metoder. 

Publisert
1. mars 2021

Bankene har en viktig rolle i dreiningen mot et mer bærekraftig samfunn, gjennom hvor vi kanaliserer kapitalen vår. Valg av bankforbindelse er derfor også et av de viktige valgene man tar, og hva man her legger mest vekt på, er individuelt. Er det prisen på lån? Fondsavkastning? Hvilke bransjer den ekskluderer, eller faktiske oppnådde resultater innenfor bærekraft?

Ved inngåelse av nye avtaler om økonomiske medlemsfordeler er samfunnsansvar ett av vurderingskriteriene.

På samme måte som vi alle møter dilemmaer om litiumbatterier og avocadoer, møter bankene også komplekse problemstillinger med hensyn til bærekraft. Et eksempel: Skal vi fortsette å finansiere en bedrift som har svak bærekraftprofil nå, men som kan og vil gå inn i en bærekraftig omstilling – f.eks. fra fossil til bærekraftig energiproduksjon? For å lykkes med dette trengs kapital. Uten vil disse bedriftene gå konkurs, med de konsekvensene det har for ansatte og leverandører. Derfor kan samfunnet faktisk være tjent med å hjelpe utvalgte bedrifter til omstilling i stedet for å bare lukke døren. Og hvordan ser man om en bedrift virkelig vil og kan omstille seg? Det er utfordrende. Hardt arbeid! Aktiv dialog er viktig. Først for å forstå intensjonene, deretter for å sette klare mål for utviklingen, og dernest for å følge opp på gitte løfter. De rette forslagene må i tillegg stemmes frem på generalforsamlingene. Til slutt, hvis endringen ikke kommer, må man være villig til å kutte forbindelsen. Dette kalles aktivt eierskap, og er et av de viktigste verktøyene banker har for å støtte omstillingen. Vi i Danske Bank legger derfor mye arbeid i aktivt eierskap, og er faktisk en av de mest aktive bankene i Norden på dette.

Derfor kan samfunnet faktisk være tjent med å hjelpe utvalgte bedrifter til omstilling i stedet for å bare lukke døren

I 2017 hadde Danske Bank ca. 10 fulltidsmedarbeidere på bærekraft. Nå er tallet godt over 60. Vi skal være mer enn ord, politikk og vidløftige ambisjoner – vi vil skape resultater! Derfor har vi satt sju klare mål for hvordan vi skal bidra til en bærekraftig utvikling frem mot 2023, og rapporterer åpent og ærlig om disse. Noen av målene har vi allerede nådd, så mye solid arbeid er allerede lagt ned. Enda mer kommer.

Det finnes mange måter å måle banker på, utallige metoder. Etisk Bankguide er én og har sine metoder. Vi ser imidlertid at det vi har oppnådd – våre resultater – ikke gjenspeiles akkurat her. Samtidig finnes det en rekke andre målinger som bedre makter å registrere våre fremskritt innenfor bærekraft de siste årene, og her scorer vi stadig bedre. Samtidig ønsker vi naturligvis også at Etisk bankguide-resultatene bedres. Vi vil fremover jobbe hardt for at vi også her skal klatre oppover!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 3, 2021, side 219

Kommenter denne artikkelen