Du er her

Tilfredsstiller kravene til vitenskapelig tidsskrift

Psykologtidsskriftet er ansett som et vitenskapelig tidsskrift hvor publisering av vitenskapelige artikler gir publiseringspoeng, skriver rådgiver Lena-Cecilie Linge i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.*

Publisert
10. desember 2021

Tidsskrift for Norsk psykologforening er registrert på nivå 1 i Register for vitenskapelige publiseringskanaler (Kanalregisteret). Med mindre vi får henvendelser utenfra om å vurdere tidsskriftet på nytt, kommer vi ikke til å endre på det.

Når det gjelder krav om vitenskapelig redaksjon (redaksjonsråd), heter det i kriteriene at vitenskapelig redaksjon primært skal bestå av forskere ansatt ved forskningsinstitusjoner/enheter som utfører forskning.  Vi ser gjerne at redaksjonsmedlemmer er listet opp på nettsiden med institusjonell tilhørighet. Poenget med dette kriteriet er at redaksjonen har den faglige kompetansen til å gjøre et godt redaksjonelt arbeid etter vitenskapelig standard med tanke på tidsskriftets fagfelt. Etter den informasjonen vi fikk da tidsskriftet ble vurdert for nivå 1, oppfyller tidsskriftet kravene til vitenskapelig redaksjon.

Psykologtidsskriftet gjennomgår en endringsprosess, hvor indeksering inngår som ett av flere nødvendige tiltak etter en helhetlig vurdering. Som Berg og Madsen korrekt anfører i sitt innlegg «Sjefredaktøren villeder», skal følgende kriterier for godkjenning av vitenskapelige publiseringskanaler være oppfylte, jf. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse:*

Kan misforstås

Generelt sett er det vanlig hos mange tidsskrift at de har en tidsskriftredaksjon og en vitenskapelig redaksjon, med forskjellige roller. Den vitenskapelige redaksjonen passer på at vitenskapelige artikler følger vitenskapelige og etiske retningslinjer, mens tidsskriftredaksjonen har ansvar for det redaksjonelle (print, layout etc.).

I innlegget En helt nødvending prosess kan enkelte setninger tolkes som at tidsskriftet ikke er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal i Norge…

I innlegget En helt nødvending prosess kan enkelte setninger tolkes som at tidsskriftet ikke er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal i Norge, da enkelte formuleringer som omhandler indeksering, kan misforstås. Det kunne nok vært tydeligere i innlegget at det gjelder indeksering i andre databaser, og ikke i Kanalregisteret. For igjen, Psykologtidsskriftet oppfyller kriteriene for nivå 1, som er listet opp i begynnelsen av sjefredaktørens innlegg.

I desemberutgaven av Psykologtidsskriftet redegjør sjefredaktøren for omstruktureringen, der to av tre ansatte med journalitskompetanse skal ut for å legge til rette for mer vitenskapelig publisering. Vi har tidligere stilt oss spørrende til det saklige grunnlaget for disse drastiske tiltakene. Sjefredaktørens siste redegjørelse reiser ytterligere tvil.*

Internasjonale registre

Når det gjelder punkt 3 i definisjonen av en vitenskapelig publikasjon (distribusjon, språk og tilgjengelighet), er ikke dette noe vi ser veldig mye på i vår vurderingen. Vi sjekker DOAJ (Directory of open access journals) med tanke på informasjon om Open Access. Vi sjekker Sherpa Romeo for å vise til informasjon om hvordan kanalen håndterer arkivering. Vi sjekker også tilsvarende registre i Finland og Danmark. Til bruk i nominering av nivå 2, henter vi siteringstall og tall på verdensproduksjon fra databasen Scopus.

Dersom man ønsker en større distribusjon og å tiltrekke seg internasjonale forskere /lesere, vil det nok være lurt å se hvilke andre internasjonale registre man kan bli indeksert i, for etter hvert å bli mer synlig og oppnå siteringstall etc. Men for Kanalregisteret og systemet i Norge med publiseringspoeng for vitenskapelig publisering, har det ingenting å si.  

* Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har blant annet ansvar for Register over vitenskapelige publiseringskanaler (Kanalregisteret). Kanalregisteret er en database over norske publiseringskanaler som regnes som vitenskapelige (nivå 1 og nivå 2). Tidsskrift for Norsk psykologforening står oppført i registeret som et nivå 1-tidsskrift.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 59, nummer 1, 2022, side 62

Kommenter denne artikkelen