Du er her

Per Eriksen 1945 -2021

Foto av Per Eriksen
Per Eriksen

Vår kjære venn og kollega Per Eriksen, døde brått mandag 29.november, 76 år gammel. Med sin særegne lekenhet, kreativitet og intellektuelle nysgjerrighet etterlater han seg et stort savn.

Etter oppvekstår i Bergen, kom Per til Universitetet i Oslo i 1967. Der traff han An-Magritt som ble hans kone – og som senere også ble president i NPF. De fikk et godt og langt liv sammen – med to sønner, Espen og Ulrik, og flere barnebarn. Kombinasjonen som par i profesjon og i kjærlighet mestret de to godt.

Allerede som student ble Per del av et fagmiljø som ville reformere det psykologiske arbeidet med barn. Behandlingen skulle bestå av samarbeid med foreldre og barnehagen eller skolen, og målet var å gi barnet et bedre hverdagsliv med praktisk tilpasset utviklingsstøtte. Sosial læringsteori ble arbeidsredskapet, og sammen med medstudent Marit Berggrav prøvde han ut nye metoder i konsultasjon. Resultatene kom i bokform i 1973: «Atferdsterapi i sosialt perspektiv» – det aller første arbeidet i sin sjanger. Etter hvert ble dette perspektivet utvidet til å omfatte kommunikasjonsteori og systemteori med vekt på familierelasjoner. Per arbeidet som psykolog i flere ulike sammenhenger, men det ble Familievernet som kom til å stå hans hjerte nærmest. Han ledet flere kontorer i Oslo, og fra 1980-tallet var han aktivt med på å forme og utvikle den psykologiske virksomheten innenfor denne sektoren

Over mange år var Per Eriksen en skattet underviser for stadig nye kull av psykologistudenter ved Universitetet i Oslo. Videre var han lærer og veileder for mange som tok spesialistutdanning, både i barne- og ungdomspsykologi og i familiepsykologi. Den nesten 40 år lange karrieren ble avsluttet først godt ute i pensjonsalderen. Per var en mester i dialogbasert undervisning. Mang en student vil minnes ham som en sterk og humørfylt inspirator. Han formidlet trygghet og åpenhet, og mange så ham nok som modell for sitt arbeid med barn og familier.

Faglig tilhørighet og felleskap fant han selv ved Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP), et institutt som driver videreutdanning av psykologer. Det vokste fram av det faglige nettverket som Per var med å bygge opp som student. Han har vært leder av både IAP og Norsk Forening for Familieterapi (NFFT).

Det er ufattelig trist at denne varme og gode vennen har forlatt oss. Han var alltid så oppmerksom og tilstedeværende, en initiativtaker til hyggelig – og ikke minst – velsmakende samvær. Våre tanker går til An-Magritt, barna og barnebarna.

Kirsti Ramfjord Haaland, Hanne Haavind, Nora Sveaass og Odd Arne Tjersland

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 59, nummer 1, 2022, side 68

Kommenter denne artikkelen