Du er her

Identitet og faktasjekk

Publisert
5. april 2018

I MARSUTGAVEN AV PSYKOLOGTIDSSKRIFTET publiserte vi bidraget «Vi – de krenkbare» av Grete Linerud. Fredag 9. mars blir vi gjort oppmerksom på at innlegget er sendt inn og publisert under falskt navn, noe personen også har gjort i andre medier. I løpet av helgen fikk vi kontakt med personen bak innlegget. Slik fikk vi bekreftet at forfatteren er psykolog, men også at det ble forfattet under pseudonym uten å informere redaksjonen om dette. Senere har vi hatt flere kontaktpunkter med forfatteren, både for å hente inn mer informasjon og forsikre oss om identiteten.

I en e-post til Psykologtidsskriftet skriver forfatteren «Dette er alvorlig, høyst kritikkverdig, og utelukkende mitt ansvar. Årsaken er sammensatt. Jeg ønsker å beskytte meg og mine nærmeste pårørende mot formen og innholdet ME-debatten ofte har. Videre ønsker jeg, selv om jeg er syk, å være fagperson mer enn en offentlig pasient.» I et senere e-postintervju med oss forteller hun at frustrasjonen over å bli refusert fordi man ønsket å være anonym, bidro til konstruksjonen av en falsk identitet. Det medførte at flere innlegg kom på trykk i ulike medier, men bidrar også til å svekke tiltroen til innholdet i redaksjonsstyrte medier.

Det er derfor alvorlig når redaksjoner føres bak lyset på denne måten. Likevel har vi valgt å la innlegget stå på nettsidene våre, men med en tydelig markering av saksforholdene. Dette har flere årsaker: å slette et bidrag innebærer å slette en del av Psykologtidsskriftets (og ME-debattens) historikk; våre undersøkelser viser at det er snakk om en falsk identitet, ikke falske nyheter; innlegget krever ikke tilsvar fra andre personer som bør vite hvem anklagene kommer fra, og kan derfor publiseres anonymt.

Samtidig tar også vi kritikk. Å verifisere kilder og informasjon er en sentral del av et redaksjonelt arbeid. I journalistikken er dette selvsagt, men Vær varsom-plakaten er sjangeruavhengig. Det betyr at den også gjelder kommentarer, debatt og andre sjangere. Vi vil derfor etablere nye rutiner i redaksjonen, slik at vi blir tryggere på forfatteridentiteten også på eksterne bidrag. Slike rutiner kunne spart både forfatteren, ME-debatten og redaksjonen for unødvendig mye støy i et felt som allerede er preget av steile posisjoner.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 4, 2018, side 293

Kommenter denne artikkelen