Du er her

Jobber for bedre tester

Testpolitisk utvalg i Psykologforeningen er i gang med et prosjekt som skal bidra til mer forsvarlig testing.

Publisert
5. april 2018

Psykologspesialist Tanya Ryder leder prosjektet som skal sørge for bedre kvalitet i tester og kartleggingsverktøy brukt av psykologer i eksempelvis psykisk helsevern og PPT. Prosjektet er initiert av Helsedirektoratet, og ikke spesifikt knyttet til barn og unge, eller til kommunale tjenester. Ryder forteller at så langt i prosjektet har de samlet inn informasjon om hvilke tester som brukes på arbeidsplassene, og sendt ut en omfattende spørreundersøkelse til litt under 5 000 psykologer.

– Når svarene foreligger, vil jeg i samarbeid med Psykologforeningen og Testpolitisk utvalg forsøke å identifisere de meste brukte testene som mangler tilstrekkelig dokumentasjon, sier Ryder.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jo Winding Harbitz, ser frem til resultatet.

– Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Psykologforeningen vil sammen se på hvilke tiltak vi kan iverksette, og hvor de kan forankres når resultatene foreligger, skriver han i en e-post til Psykologtidsskriftet.

Tanya Ryder mener testgjennomgangen fra Monica Melby-Lervåg og kolleger ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO (se hovedsaken) kaster lys over den utstrakte bruken av verktøy, som vi vet for lite om.

– Slike studier bidrar til å gjøre både testbrukere og arbeidsgivere mer bevisst dette temaet, sier hun.

– Ja, hvem har ansvar for kvaliteten på testing som utføres?

– Flere har ansvar. Testutviklere har ansvar for å dokumentere tilstrekkelige psykometriske testegenskaper av verktøy de har utviklet og markedsført. Testbrukere har også et ansvar for å skaffe seg informasjon om testegenskaper til de verktøyene de ønsker å anvende, svarer psykologen.

Ryder tipser om at på psykologforeningen.no finner man International Test Commissions retningslinjer for testbruk. Til sist understreker hun at arbeidsgivere selvfølgelig har et ansvar for å sikre at personell har nødvendig kompetanse på bruk av tester.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 4, 2018, side

Kommenter denne artikkelen