Du er her

ELTE-utdanningen

Ikke tilfredsstillende Masterutdanningen ved Eötvös Loránd University (ELTE) tilfredsstiller ikke kravene til å praktisere som psykolog i Norge.

Helene Amundsen Nissen-Lie og kolleger i Aftenposten 13. mars

Kun fire Det er altså snakk om berre fire nordmenn som hadde fått autorisasjon då dei fyrste av dei som no har fått avslag, byrja ved ELTE i 2014.

Anne Farseth i Dagens Medisin 15. mars

Bekymring Dessverre har siste tids utvikling i saken ført til bekymring for at Helse- og omsorgsdepartementet skal foreslå et opplegg som bryter med faglige vurderinger og hensyn til pasientsikkerhet.

Tor Levin Hofgaard i Aftenposten 19. mars

Urent spill Fint å få vite at det er fagforeningen som har vært på besøk hos Hdir. og ikke den faglige foreningen.

Anita Husby på Facebook-gruppen Psykologer 19. mars 17:27

Legitimt At NPF er en fagforening som ønsker å fremme sine interesser (her: motsette seg at det blir en presedens for politisk overstyring av fagmessige vurderinger) er helt legitimt.

Anders Uldalen Brosstad på Facebook-gruppen Psykologer 19. mars 19:28

Konsekvensvurdering Man (burde) vurdere utenlandspsykologene etter hva de tilfører pasientbehandlingen, ikke (…) etter hva de (muligens) får av konsekvenser for lønn og anseelse.

Einar Aagaard Tryti på Facebook-gruppen Psykologer 20. mars 10:12

Gatekeeper Tänker att man också behöver vara försiktig så att vi inte blir alltför gate-keeping mot personer vars kompetens och utbildning vi har stor nytta av.

Niclas Andersson på Facebook-gruppen Psykologer 21. mars 07:49

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 4, 2018, side 295

Kommenter denne artikkelen