Du er her

Kravspesifikasjonen

Publisert
5. april 2018

Hvilke psykologiutdannelser fra hvilke land skal gi godkjenning som psykolog i Norge, enten direkte eller gjennom ulike kompenserende tiltak? Spørsmålet har ledet til en lang og fortsatt opphetet debatt. Mye har handlet om utdannelsen ved ELTE, men spørsmålene, og ikke minst svarene, angår hele faget og profesjonen. Kanskje er kvalitetskravene som norske myndigheter, psykologprofesjonene, utdanningene og andre måtte stille, allerede oppfylt for noen og hver. Eller kanskje har skeptikerne rett, slik at listen over hvilke kompetanser og kunnskaper som kreves for godkjenning som psykolog for utenlandsstudentene, vil kreve et lengre skoleringsløp her til lands.

Uansett standpunkt vil utdannelsesinstitusjoner rundt om lese både sakspapirer og den endelige avgjørelsen som en kravspesifikasjon for en godkjent psykolog i Norge

Uansett standpunkt vil utdannelsesinstitusjoner rundt om lese både sakspapirer og den endelige avgjørelsen fra norske helsemyndigheter som en kravspesifikasjon for en godkjent psykolog i Norge. Slik kan internasjonale universiteter skreddersy utdannelsesløp som godkjennes av norske helsemyndigheter. Hva et slikt løp vil koste, vil avhenge av undervisningstilbud, veiledning, praksis og mer til. Men så lenge svært mange ønsker seg en utdannelse som i Norge er et knapphetsgode, og det fortsatt er slik at arbeidsmarkedet ikke får dekket etterspørselen etter psykologer, vil mange studenter være villige til å ta kostnaden. Og der det er etterspørsel, vil tilbud etableres.

For nøyaktig to år siden skrev vi på lederplass at rundt 1000 nordmenn studerer psykologi i utlandet. Flere av dem tenker seg antageligvis inn på et norsk arbeidsmarked. Jo tydeligere kravspesifikasjon til fremtidens psykologer blir, dess tryggere kan studentene være på at utenlandsstudiet man går til, leder til norsk autorisasjon. Helt uavhengig av hvor man står i dagens debatt, vil utviklingen gi endringer i arbeidsmarkedet for psykologer her til lands. Både gjennom en raskere vekst i antall godkjente psykologer og ved et større kompetansemangfold. Det er en utvikling som bør følges med et våkent blikk for muligheter og utfordringer, enten blikket tilhører pasienter, myndigheter, psykologer, arbeidsgivere eller utdanningsinstitusjoner.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 4, 2018, side 249

Kommenter denne artikkelen