Du er her

Oppsummert

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Menn er betre enn kvinner til å bruka viljen for å undertrykka svolt.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010
Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Straffespark mot ein målvakt i raudt har mindre sjanse for å gå i nettet.

Innspill
Publisert
5. juni 2010

Tanken om rusproblemer som et helsespørsmål, og ikke bare et sosialt problem, har i det siste fått mer vind i seilene.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Gutar og jenter favoriserer kjønnsspesifikke leiker frå den stunda dei lærer seg å krabba.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Psykiske lidelser har antakelig flere hundre risikofaktorer. Rundt halvparten av oss vil rammes i løpet av livet, og mange årsaker vil ikke kunne forebygges. Men noen risikofaktorer angår mange, og kan forebygges. Her presenteres fem av de viktigste.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010
Oppsummert
Publisert
5. mai 2010

Primær selvevaluering brukes mest innen arbeids- og organisasjonspsykologi, både i forskningssammenheng og i ansettelsesprosesser.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. mai 2010

Effektiv behandling for psykiske lidelser finnes, utfordringen er å gjøre den tilgjengelig i befolkningen. I andre del av artikkelserien «Psykologi og samfunn» beskriver Arnstein Mykletun og andre fra HEMIL-senteret de fem flaskehalsene som kan holde personer med en psykisk lidelse borte fra den virksomme behandlingen.

Oppsummert
Publisert
5. mai 2010

Sider