Du er her

Psykologer i retten - redaktøren svarer

I desemberutgaven reises det spørsmål om Tidsskriftets dekning av psykologer i retten, ikke minst fordi enkeltsaken det tas utgangspunkt i, er offentlig kjent og identifiserbar.

Publisert
7. januar 2009

Olof Götestam skriver på vegne av Forening for Sakkyndige Psykologer at vår dekning forenkler vanskelige problemstillinger, mens Hilde Myrvoll skriver: «Vi bør ikke bidra til ytterligere å forverre situasjonen for dem vi undersøker eller behandler. Det bør heller ikke vårt fagtidsskrift.»

Vår dekning startet med et debattinnlegg fra Niels Petter Rygaard. Etter ekstern rådgivning fant vi det riktig å gå videre med innleggets generelle påstander knyttet til psykologers rolle i retten. Og det er psykologers rolle i retten, ikke sannheten i en enkeltsak, vi har ønsket å sette på agendaen.

Å finne den rette balansen mellom å være spesifikk og prinsipiell er en vedvarende utfordring. Ikke minst for et tidsskrift som drives etter Redaktørplakaten, og som blant annet har som oppgave å diskutere kvaliteten på psykologstandens praksis. Vi mener likevel at Tidsskriftet er det rette stedet for slike diskusjoner.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 1, 2009, side 106

Kommenter denne artikkelen