Du er her

Tidsskriftet retter

I Skrede og Zehentbauers innlegg «Ureflektert prosentregning» på side 1538 i forrige utgave av Tidsskrift for Norsk Psykologforening, oppsto det i den redaksjonelle gjennomgangen to feil i første avsnitt.

Formuleringen «… bruken av dette måltallet vil på sikt føre til at5 prosent av alle barn skal ha et tilbud innenfor BUP - noe som vil føre til at ær alle norske barn forutsettes å møte BUP før de fyller atten.» er feil. Det riktige skulle vært «… bruken av dette måltallet vil på sikt føre til at 45 prosent av alle barnskal ha et tilbud innenfor BUP - noe som vil føre til at nær halvparten av norske barn forutsettes å møte BUP før de fyller atten.»

Vi beklager feilen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 1, 2009, side 106

Kommenter denne artikkelen