Du er her

Vår tids tap av praktisk visdom

Barry Schwartz & Kenneth Sharpe Practical Wisdom: The Right Way to Do the Right Thing. Riverhead Books – 2001

Kan alt kvalitetssikres? Hvorfor trenger vi menneskelig visdom?

Publisert
5. mars 2015

Regler og insentiver er viktige i vårt samfunn. Men hva skjer når regler og insentiver får stadig større innflytelse for hvordan vi forstår og forholder oss til hverandre? Hvilke utilsiktede konsekvenser har egentlig disse styringsformene? Hva skjer med menneskene som arbeider innenfor disse systemene, eller menneskene de er satt til å hjelpe?

I boken Practical Wisdom går psykologen Barry Schwartz tilbake til Aristoteles for å drøfte hvordan vi kan møte disse utfordringene i vår egen samtid. Schwartz mener at vi har mye å lære av Aristoteles – som var opptatt av at vi trenger praktisk visdom (fronesis) for å leve på en god og balansert måte, ettersom det sjelden finnes enkle og entydige svar på våre menneskelige livsutfordringer.

Ifølge forfatterne foregår det en devaluering av praktisk visdom og menneskelig dømmekraft i vår tid, der stadig flere områder av vårt samfunnsliv underlegges byråkratiske styringsformer og ytre krav om kontroll. Eksemplene i boken er amerikanske, men de norske parallellene er mange. Denne boken kan hjelpe til å plassere mange av debattene i Psykologtidsskriftet i et større samfunnsperspektiv.

Boken er herved anbefalt, men de som ønsker kortversjonen kan finne to forelesninger av Barry Schwartz på TED.com:

https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_our_loss_of_wisdom?language­en

http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_using_our_practical_wisdom

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 3, 2015, side 265

Kommenter denne artikkelen