Du er her

Presisering om «Leserombud»

Publisert
5. mars 2015

LESEROMBUD

I FEBRUARUTGAVEN skriver styreleder for LEVE Henning Herrestad at brukeraktivist Odd Volden omtaler seg selv som «leserom-bud». For ordens skyld: Det er Psykologtidsskriftet som har bedt Volden om å lese journalistikken vår med kritisk blikk, og det er vi som har bedt Volden om å skrive kritisk i spalten som vi selv har kalt «Leserombud». Psykologtidsskriftet har for øvrig bedt Volden om å fortsette som leserombud utover den avtalen vi opprinnelig hadde da vi startet opp spalten.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 3, 2015, side

Kommenter denne artikkelen