Du er her

Uheldig læringsmiljø

– Skoler bør arbeide mer bevisst med regler for databruk i timene, sier professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Eyvind Elstad.

Publisert
2. november 2016

Høgskolen i Stord/Haugesund og Universitetet i Oslo samarbeider om et forskningsprosjekt som de har kalt «Learning in the 21st century: Capitalizing on students’ digital strengths; compensating for desired capabilities». Formålet med prosjektet er å studere hvilke muligheter og begrensninger anvendelse av IKT i skolen medfører. Som en del av prosjektet har 3400 elever i alderen 15–17 år fra Norge, Sverige og Finland svart på et spørreskjema om hvordan digitale verktøy blant annet påvirker læringssituasjonen.

Undersøkelsen viser at norske elever har store utfordringer med selvdisiplin i læringssituasjoner ved bruk av data. Elevene i klasserommet oppgir å ha faglige ambisjoner, og de ønsker å prestere. Likevel oppstår ofte en konflikt mellom skolearbeidet og lysten til å besøke ikke-faglige nettsider, sosiale medier eller å spille dataspill, ifølge studien.

– Fristelsen til å sjekke Facebook-siden eller chatte i skoletimene kan bli for stor for noen, sier Elstad på nettsidene til ILS.

Resultatene får også fram forskjeller mellom de tre landene. I finske skoler medfører ikke tilgjengelighet den samme konflikten mellom faglige ambisjoner og digitale fristelser.

– Den finske undervisningen er mer lærerstyrt og mindre preget av elevers frie bruk av internett. Her er det i stor grad læreren som bruker digitale verktøy i undervisningen. Elevene slipper i mindre grad til, og kontrollfaktoren er dermed høyere, forklarer Elstad.

Også lærere har vært med i studien og har blant annet blitt spurt om i hvilken grad de opplever mestring i et klassemiljø der hver elev sitter med sin egen laptop, og der læreren dermed ikke har kontroll med hvordan elevene bruker tiden.

– På spørsmålet «Hvor sikker er du på at du kan opprette disiplin i klasser med flere enn 25 elever (som har hver sin datamaskin)?» gir lærerne i en av undersøkelsene kun uttrykk for en moderat grad av mestring, sier Elstad. Han er kritisk til at norske elever nærmest har fri tilgang til internett i de fleste læringssituasjoner på skolen. Det går ut over selvdisiplinen til elevene og gjør det vanskelig for lærerne å utøve god ledelse:

– Forventningene til digitale verktøy i skolen har vært høye i tre tiår. Men det kan virke som at lærernes behov for ledelsesverktøy i de nye, teknologitette læringsomgivelsene i skolen er blitt litt glemt, sier Elstad.

Kilde: http://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/teknologi…

Kommenter denne artikkelen