Du er her

Forskningsnotiser

Ektemaker til menn med alkohol-problemer er i en risikogruppe for å bli smittet av seksuelt overførbare sykdommer uten at de vet det selv.

Svak elektrisk stimulering er effek-tivt i rehabilitering av slagpasienter.

Amerikanske ungdommer omfavner skandinavisk drikkemønster.

Individualterapi slår gruppeterapi, som igjen slår medikamentell behandling, viser en ny svensk studie.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side 891

Kommenter denne artikkelen