Du er her

Strøm mot afasi

Svak elektrisk stimulering er effek-tivt i rehabilitering av slagpasienter.

Stimulering av venstre frontotemporale område med svak elektrisk strøm har forbedret taleferdigheten hos afatiske pasienter, konkluderer Alessia Monti i sin artikkel i Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry.

Virkningsmekanismene er ennå ikke fullstendig kjent, men det antas at elektrisk stimulering over det skadede området eksiterer nervecellene og slik senker fyringsterskelen slik at aktiviteten økes. Monti sin studie inkluderer en placebogruppe der elektrodene blir festet på samme måte, men der strømmen blir skrudd av igjen etter et par sekunder. På denne gruppen fant man ingen effekt.

Strømstyrken som ble benyttet, er på 2 mA, som er så svakt at det bare er noen som merker det, og disse merker det bare når strømmen blir slått på. Denne behandlingen prøves nå ut på et bredt spekter av hjerneskader. ◆

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen