Du er her

Forsknings­intervju

Forsknings­intervju
Publisert
5. desember 2011

Hver eneste episode der tvang brukes, er en potensiell krenkelse. Redusert tvang dreier seg om menneskerettigheter. Det viktigste for å få ned tvang er at man faktisk har det som et mål, fastslår Tonje Lossius Husum.

Forskningsintervjuet
Publisert
5. oktober 2011

PP-rådgivere har for svak kompetanse på minoritetsspråklige barn. Barna feilvurderes og får tiltak som ikke treffer, sier Knut Erik Aagaard, som også tar et kraftig oppgjør med dagens skole i sin doktoravhandling Den språklige faktor. Men han har en god nyhet.

Forsknings­intervju
Publisert
5. september 2011

Mange norske barn og ungdommer som overlevde tsunamien i Thailand, ga uttrykk for at de senere hadde endret seg på positive måter, som følge av opplevelsen. – Vi fant at svært mange opplevde posttraumatisk vekst, sier Gertrud Sofie Hafstad.

Forsknings­intervju
Publisert
5. august 2011

Psykoterapeutens subjektivitet er hans primære lytteinstrument, sier Eystein Våpenstad. En kantate av Bach klinger lydløst med i terapirommet.

Forsknings­intervju
Publisert
5. juli 2011

Christian Moltu ville finne ut hva gode behandlere gjør når både pasient og terapeut kjenner at håpet om bedring svinner og relasjonen dem i mellom står i fare for å brytes.

Juryens begrunnelse
Publisert
5. juni 2011

Prisvinnerne dokumenterer på en overbevisende måte at ledergrupper som preges av dialogisk kommunikasjon, fremstår som mer effektive lederteam

Får pris for fjorårets beste fagartikkel i Psykologtidsskriftet
Publisert
5. juni 2011

Dialog er ikke bare å snakke sammen. Eller enda mer misforstått: å lytte med hodet på skakke uten selv å si hva man mener. Dialog må læres. Ifølge årets vinnere av Bjørn Christiansens minnepris vil det betale seg, selv i klingende mynt.

Forsknings­intervju
Publisert
5. mai 2011

Selvmord blant personer med psykoselidelser skjer oftest i løpet av de første ti årene etter sykdomsutbrudd, halvparten i løpet av de første fem årene. – Selvmordsatferd forekommer spesielt ofte i den perioden da pasientene går med ubehandlet psykose, forteller Elizabeth Ann Barrett.

Forsknings­intervju
Publisert
5. april 2011

Hjernen holder seg formbar lenger enn man tidligere har trodd. Det er viktig kunnskap for klinikere som jobber med endringsprosesser eller med rehabilitering.

Forsknings­intervju
Publisert
5. mars 2011

Mennesker med autisme og psykisk utviklingshemning lider fordi deres psykiske problemer ikke blir oppdaget. Et nytt kartleggingsverktøy kan gi bedre hjelp.

Sider