Du er her

Forsknings­intervju

Forsknings­intervju
Publisert
1. april 2016

Mange par avslutter meklingen etter få timer, uten å ha inngått en avtale. Vi må tenke nytt, mener psykolog Wenke Gulbrandsen.

Forsknings­intervju
Publisert
5. januar 2016

Pasient eller borger? Diskusjoner om begrepene belyser maktforhold, mener Anne Botslangen.

Forsknings­intervju
Publisert
2. september 2015

Mellom 30 og 40 prosent av jobbsøkere lyver trolig under jobbintervjuet, ifølge den canadiske forskeren Nicolas Roulin.

Forsknings­intervju
Publisert
5. mai 2015

Psykopati er ikkje ein samlande kategori, konkluderer Asle M. Sandvik etter å ha intervjua 94 innsette i Bergen fengsel.

Forsknings­intervju
Publisert
5. mars 2015

Trivsel, motivasjon, fridom, meining og håp. Sånne ting kjenner pasientar diagnostisert med psykose meir av når dei får musikkterapi.

Forsknings­intervju
Publisert
6. januar 2015

Pasienters egne tekster gir viktig innsikt i livet med psykiske helseutfordringer og kan brukes til å bedre behandlingen, mener forskere.

Forsknings­intervju
Publisert
5. november 2014

Stadig fleire unge jenter rapporterer om psykiske helseplager, viser tal frå den landsomfattande Ungdata-undersøkinga.

Nevropsykologisk forsking ved Universitetet i Oslo
Publisert
5. august 2014

Der ektepar flest nøyer seg med å bygga ein heim saman – med born, eit par bilar og kanskje ei campingvogn – har Kristine Walhovd og Anders Fjell i tillegg bygd opp eit internasjonalt anerkjent hjerneforskingsmiljø.

Språkutvikling hos barn:
Publisert
2. juli 2014

Det er ikke nødvendigvis originaliteten ved forskningen som er drivkraften til Mari Vaage Wang.

Forsknings­intervju
Publisert
5. mai 2014

I løpet av 5–6 år gikk antall voldsepisoder på sikkerhetsavdelingen ved Sandviken sykehus ned til det halve.

Sider