Du er her

Forsknings­intervju

Utviklingspsykologi
Publisert
6. november 2012

Psykologipioneren Sir Michael Rutter gjev gode rettleiarar i studietida mykje av æra for sine eigne banebrytande oppdagingar.

Barn av mødre som bruker metadon
Publisert
5. oktober 2012

Hvordan går det med små barn født av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering? Bedre enn mange tror, fant Monica Sarfi.

Nevropsykologisk forsking på ungdom
Publisert
5. september 2012

Kvifor er det så mange unge som med vilje skadar seg sjølv? Linn Toril Fikke har fått snusen av noko som kan vera kimen til eit delsvar. For det har ho fått utmerkinga Årets doktorgrad 2011.

Personlighetsforstyrrelser
Publisert
5. august 2012

Individualterapi hjalp bedre for personlighetsforstyrrelser enn behandling på dagavdeling, fant Frida Slagstad Gullestad. Ullevål sykehus fulgte opp ved å endre sitt behandlingstilbud.

Affektforskning
Publisert
5. juli 2012

Føl ømhet og nærhet, la deg bevege av den, og våg å uttrykke den. For nettopp følelsen ømhet ser ut til å være et spesielt kraftfullt mål på psykisk helse.

Forsknings­intervju
Publisert
5. juni 2012

Fagfolkenes empati svikter i møtet med personer som har «diagnosen» psykopati, mener Aina Sundt Gullhaugen. Bak den hensynsløse og grandiose masken fant hun både sårbarhet og smerte.

Forsknings­intervju
Publisert
8. mai 2012

Ved bestemte psykiske plager er terapi over Internett med støtte av terapeut like god som annan terapi. Dessutan gjev den opp til fem gongar raskare pasientstraum.

Forsknings­intervju
Publisert
4. april 2012

Lærere og foreldre er svært sjelden enige om at et barn har symptomer på opposisjonell atferdsforstyrrelse. Det gir etiske utfordringer.

Forsknings­intervju
Publisert
7. februar 2012

Beslutningen om å avslutte et terapiforløp er ofte et følsomt tema både for pasient og terapeut. Hvordan finne det rette tidspunktet? Hvordan ivareta hverandre? Hva hvis man ikke er enige om at tidspunktet er kommet?

Forsknings­intervju
Publisert
5. januar 2012

Bruce Wampold, ein av dei fremste psykoterapiforskarane i verda, har innleidd eit kjærleiksforhold til ein viktig aktør i norsk psykologi. Kvar månad pakkar han snippsekken og dreg frå University of Wisconsin i Madison, USA til Vikersund i Buskerud for å leia forskingsinstituttet ved Modum Bad.

Sider