Du er her

Forsknings­intervju

Forsknings­intervju
Publisert
5. mai 2011

Selvmord blant personer med psykoselidelser skjer oftest i løpet av de første ti årene etter sykdomsutbrudd, halvparten i løpet av de første fem årene. – Selvmordsatferd forekommer spesielt ofte i den perioden da pasientene går med ubehandlet psykose, forteller Elizabeth Ann Barrett.

Forsknings­intervju
Publisert
5. april 2011

Hjernen holder seg formbar lenger enn man tidligere har trodd. Det er viktig kunnskap for klinikere som jobber med endringsprosesser eller med rehabilitering.

Forsknings­intervju
Publisert
5. mars 2011

Mennesker med autisme og psykisk utviklingshemning lider fordi deres psykiske problemer ikke blir oppdaget. Et nytt kartleggingsverktøy kan gi bedre hjelp.

Forsknings­intervju
Publisert
5. februar 2011

Lars Henrik Myklebust har sammenlignet det psykiske helsetilbudet i Vesterålen og Lofoten. Resultatene er oppsiktsvekkende og burde skape debatt.

Forsknings­intervju
Publisert
5. januar 2011

Han er sakkyndig i lommemannsaken og har tatt doktorgrad om ekspertenes rolle i alvorlige straffesaker. Nå setter han et spørsmålstegn ved om de sakkyndige gjør en god nok jobb.

Forsknings­intervju
Publisert
5. desember 2010

Foreldre med eneggede tvillinger blir eksperter på å se forskjell på dem. Men det hjelper dem ikke med å skille mellom ukjente tvillingpar.

Forskningsintervjuet
Publisert
5. november 2010

– Hvor mange negative tanker hadde du i går? Hvor ble det av dem? Adrian Wells stiller spørsmålet til 340 psykologer på kongress i Oslo. Det er måten vi takler tankene på, ikke tankene i seg selv, som gir problemer, mener han.

Forsknings­intervju
Publisert
5. september 2010

Små metodiske forskjeller gir store forskjeller når en vil undersøke utbredelsen av ADHD. Forekomsten er kanskje lavere enn man har trodd.

Sider