Du er her

Fagbulletin

Fagbulletin
Publisert
5. september 2012

Norge er fjellrikt og en prøvelse for friluftsinteresserte personer med høydeskrekk. Kan et kurs- og gruppebasert behandlingsopplegg i fjellet gi dempet angst og økt mestringstro?

Fagbulletin
Publisert
5. juli 2012

Barn som søker behandling for fedme har flere psykologiske vansker enn andre barn. Hjelper fedmebehandling også mot psykologiske vansker selv om målet er å redusere fedme?

Fagbulletin
Publisert
8. mai 2012

Det er forsket lite på nytten av ambulant akuttbehandling i psykisk helsevern for barn og unge. Denne studien undersøker sammenhengen mellom etableringen av et ambulant akutteam og bruken av døgnbehandling for ungdom i Kristiansand.

Fagbulletin
Publisert
5. juni 2011

Språkbarrierer påvirker ikke bare klientens rett til verdig behandling, de berører også psykologens mulighet til å etterleve profesjonelle idealer og plikter. Kommunikasjon via tolk gir mulighet til å overvinne barrierene.

Fagbulletin
Publisert
5. mai 2011

Et nytt kursopplegg skal hjelpe innsats- og helsepersonell å formidle dødsbudskap til pårørende på en bedre måte.[1]

Fagbulletin
Publisert
5. mars 2011

Serotonin er påvist som nevromodulator hos en rekke organismer. En norsk studie av nattsvermeren viser at en populasjon av serotonerge nevroner modulerer de inngående luktebaner i tråd med et «ovenfra-ned»-prinsipp.

Fagbulletin
Publisert
5. desember 2010

En gjennomgang av forskning tyder på at pornografi kan øke risiko for voldsunderstøttende holdninger og seksuell aggresjon for en liten gruppe menn.

Fagbulletin
Publisert
5. november 2010

De utrolige årene (DUÅ) er et veldokumentert behandlingsprogram for utagerende barn. Det har positive resultater for mange, men ikke alle. Blant annet har barn som har mødre med liten utdanning, dårligere fremgang på Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) enn andre barn.

Fagbulletin
Publisert
5. september 2010

Kan britiske normer brukes ved CCC-2-screening av språkvansker i Norge? En sammenligningsstudie viser at de to landenes persentilfordeling har samme mønster, men de er ikke helt ekvivalente.

Fagbulletin
Publisert
5. juli 2010

Den første systematiske undersøkelsen i Norge viser at én av ti barn har språkvansker, flertallet av dem gutter.

Sider