Du er her

Fagbulletin

Fagbulletin
Publisert
5. september 2013

Fysisk aktivitet har en dokumenterbar gunstig effekt på psykisk helse og kognitive funksjoner. Mye tyder på at fysisk aktivitet også reduserer risikoen for å utvikle demens.

Fagbulletin
Publisert
5. september 2013

Vår studie viser forhøyet stressnivå hos foreldre til førskolebarn med cerebral parese. Mødre opplevde redusert stress og bedre mestring etter deltagelse i et ettårig intensivert habiliteringsprogram.

Fagbulletin
Publisert
5. juli 2013

Tilbakemeldinger fra tidligere deltagere reiser spørsmål om nytteverdien av Psykologforeningens veilederutdanning.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. februar 2013

Forskning på oppmerksomt nærvær tyder på at det kan ha god effekt i behandling av rusmisbruk. Feltet er imidlertid ungt, og studiene oppfylte sjelden strenge metodiske krav.

Fagbulletin
Publisert
5. februar 2013

Det er mulig å endre hjernens plastisitet ved hjelp av enkle virkemidler. Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS),som på norsk kan oversettes til «transkranial likestrømstimulering», er en ikke-invasiv nevromodulerende metode.

Fagbulletin
Publisert
5. februar 2013

En evaluering av et lavterskeltilbud for voksne elever med flyktningbakgrunn viser at lett tilgang til støttesamtaler, rådgivning og veiledning kan avhjelpe vansker knyttet til aktuell livssituasjon. Slike problemer ble hyppigere rapportert enn vansker knyttet til traumatiserende opplevelser.

Fagbulletin
Publisert
5. januar 2013

Alle er enige om at psykiske helse- og sosialtjenester skal være av god kvalitet, men det er ikke likegyldig hvem som evaluerer tjenestetilbudet. Denne kvalitative studien har undersøkt hvordan brukere av tjenestene karakteriserer et godt tjenestetilbud.

Fagbulletin
Publisert
5. januar 2013

Tunghørte studenter opplever at åpenhet og informasjon om hørselsproblemet i studiesituasjonen fremmer sosial støtte i form av forståelse og hensyn.Det viser en kvalitativ intervjuundersøkelse i Trondheim.

Fagbulletin
Publisert
5. desember 2012

Om man prioriterte å gi et begrenset poliklinisk behandlingstilbud til alle man valgte å avvise, ville det ikke gitt mer enn en moderat reduksjon i tilbudet til de som faktisk får behandling. Det viser denne studien basert på tall fra 2007 fra fem distriktspsykiatriske sentre.

Fagbulletin
Publisert
5. oktober 2012

Internasjonal forskning viser at foreldrenes holdninger og regler i stor grad påvirker tenåringsbarnas drikkevaner.

Sider