Du er her

Fagbulletin

Fagbulletin
Publisert
5. juni 2010

Psykologisk hardførhet ser ut til å predikere individers motivasjonsutvikling under en hard militær øvelsessetting. Den nye norske hardførhetsskalaen (DRS-15-R) kan gi nyttig informasjon i seleksjon av operativt personell.

Fagbulletin
Publisert
5. mai 2010

I februarnummeret rapporterte Ole Bosnes om dårlig samsvar mellom resultater på WASI og WISC-III, og mante til forsiktighet. Vår undersøkelse av 81 barn tilsier at samsvaret blir dårligere jo eldre barna er.

Fagbulletin
Publisert
7. april 2010

Individuell plan skal bidra til brukermedvirkning og til bedre samhandling mellom tjenesteytende instanser. Det statlige tiltaket fungerte etter planen i bare én av fire saker for ungdom og unge voksne med omfattende psykiske lidelser.

Fagbulletin
Publisert
5. mars 2010

Generell Evne-Indeks är ett gott alternativ till Fullskala-IQ där index för arbetsminne eller processeringshastighet är betydligt svagare än perceptuell organisation eller verbal förståelse men visar sig mindre sensitivt för lateraliserat utfall.

Fagbulletin
Publisert
5. februar 2010

Dårlig samsvar mellom resultater på WASI og WISC-III bør mane til forsiktighet. Bruk av WASI for å predikere resultat på WISC-III er trolig risikabelt.

Fagbulletin
Publisert
5. oktober 2009

Mange sliter med dårlig søvn, men få får ikke-medikamentelle behandlingsråd. En selvhjelpsbok med fokus på kognitiv atferdsterapi for insomni reduserte søvnplagene.

Fagbulletin
Publisert
5. august 2009

Hvordan opplever egentlig katastroferammede hjelpen de får? Hjelp fra psykologer er et spesielt uttrykt ønske hos denne gruppa, men mye tyder på at forventningene stilles urealistisk høyt.

Fagbulletin
Publisert
5. juli 2009

Til tross for intakt evne til å identifisere interpersonlige problemer, og til å kommemed fornuftige løsningsforslag, har personer med schizofreni redusert sosialproblemløsningsevne. Svikten er ikke bare relatert til nevrokognitiv dysfunksjon,men også til en svekkelse av evnen til å lese følelsesmessige uttrykk hos andre.

Sider